Rekrutacja Drukuj Zapisz

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej:


III. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej:

Czynności 

Terminy 

Rekrutacja uzupełniająca 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

od 26.02.2024 
do 15.03.2024

od 13.05.2024 
do 17.05.2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

do 05.04.2024 

 do 29.05.2024 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 12.04.2024

     03.06.2024

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 15.04.2024
do 19.04.2024

od 10.06.2024
do 14.06.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

26.04.2024

     21.06.2024

 

 II. Kryteria naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Kryterium naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka 

Punkty 

Dokumenty niezbędne  
do potwierdzenia tych kryteriów 

W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata. 

15 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o realizowaniu w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata. 

Kandydat uczęszczał do przedszkola, oddziału przedszkolnego, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły. 

10 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu przez kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły. 

Kandydat zamieszkuje w najbliższej odległości od siedziby szkoły. 

5 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że kandydat zamieszkuje w najbliższej odległości od szkoły. 

 
Pliki do pobrania:

 

 

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
rekrutacja
Rekrutacja
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Film na telefonie
video
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV