Rekrutacja Drukuj Zapisz

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej:

 

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej:

Czynności

Terminy

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

od 01.03.2021r.
do 19.03.2021r.

od 17.05.2021r.
do 21.05.2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

do 02.04.2021r.

 do 28.05.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 07.04.2020r.

     01.06.2021r.


II. Kryteria naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Kryterium naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów

W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata.

15

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o realizowaniu w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata.

Kandydat uczęszczał do przedszkola, oddziału przedszkolnego, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły.

10

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu przez kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły.

Kandydat zamieszkuje w najbliższej odległości od siedziby szkoły.

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że kandydat zamieszkuje w najbliższej odległości od szkoły.

Pliki do pobrania:

Ikona docxREGULAMIN, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.77 KB]

Ikona docxZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.01 KB]

Ikona docxZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA SPOZA OBWODU, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.85 KB]

Ikona docxPOTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WOLI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.07 KB]

Ikona pdfWYNIKI REKRUTACJI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.75 KB]

 
Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video