Historia Drukuj Zapisz

Dnia 17 maja 1987 r. o godz. 11.00 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły w Kamionce. Padał deszcz i było bardzo zimno, ale przybyli liczni goście i mieszkańcy Kamionki oraz młodzież szkolna.

Z Lublina przybyli na uroczystość:

 • Kurator Oświaty i Wychowania mgr Maria Berzyńska,
 • V-ce kurator Oświaty i Wychowania mgr Zb. Kaznowski,
 • Sekretarz KW PZPR Michał Bakiniec,
 • V-ce prezes WK ZSL Zdzisław Pacan,
 • Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej płk Stanisław Machowicz.

Obecni byli również przedstawiciele głównego wykonawcy obiektu:

 • dyrektor główny mgr inż. Henryk Litwin,
 • dyrektor techniczny mgr inż. Zdzisław Bicz,
 • kierownik budowy Henryk Sienkiewicz.

Gościem honorowym zaproszonym na uroczystość był pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej komandor Zdzisław Misztal, który urodził się w pobliskiej miejscowości Starościn. Gospodarzami uroczystości byli:

 • mgr Wiesław Meksuła - Inspektor Oświaty i Wychowania,
 • Marian Chabiński - Naczelnik Gminy,
 • mgr inż. Stanisław Koziej - I sekretarz KGPZPR.

Gości powitał Naczelnik Gminy Kamionka Marian Chabiński. Akt erekcyjny odczytał Inspektor Oświaty i Wychowania - mgr Wiesław Meksuła.

Zamknięty w mosiężnej puszce akt erekcyjny został wmurowany w fundamenty budynku szkolnego przeznaczonego dla klas I-III oraz na kuchnię i stołówkę. Akt został wmurowany w fundamenty od strony wschodniej.


Budowa szkoły trwała około siedmiu lat. W tym okresie, mimo dużych trudności finansowych, zdołano wykończyć znaczną część bloku dydaktycznego i stołówkę. 

W 1990 r. przeprowadzono referendum. Mieszkańcy gminy Kamionka opodatkowali się na rzecz dokończenia budowy szkoły. Taka postawa miejscowego społeczeństwa spowodowała przyznanie dodatkowych środków przez Kuratorium i Europejską Fundację Wsi.

24.09.1993 r. odbył się Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce. W wyniku tego konkursu dyrektorem została mgr Elżbieta Kornacka, była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kozłówce. Zastępcą dyrektora szkoły została mgr Irena Gładosz, pełniąca obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce.

Od września 1993 r. dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice solidnie i uparcie pracowali nad urządzaniem nowej szkoły. Nie było wolnych sobót, przerwy świątecznej. Wszyscy usilnie pracowali, aby jak najszybciej przejść do nowego budynku. Zbudowano również bezpieczne przejście - bezpieczną drogę do szkoły.


Wreszcie nadchodzi uroczysta chwila - 10.01.1994 r. Pierwszy dzień w nowej szkole jest wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla wszystkich pracowników. Umila ten dzień muzyka nadawana przez radiowęzeł, wiersze, piosenki, życzenia, wspólna radość. Uczniowie pod opieką wychowawców zwiedzają szkołę, zapoznają się z nowymi koleżankami i kolegami oraz wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi się w budynku. A jest ich bardzo dużo. Na parterze znajdują się: gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły, sekretariat, pracownia zajęć technicznych, pracownia muzyczna, biblioteka, szatnie dla poszczególnych klas oraz pięknie urządzona i bogato wyposażona stołówka szkolna.

Na pierwszym piętrze mieszczą się pokoje dla nauczycieli i pracownie: geograficzna, historyczna, polonistyczna, fizyczno-chemiczna i biologiczna, a także pracownie nauczania początkowego. Na drugim piętrze - pracownia polonistyczna, dwie pracownie matematyczne, pracownia języków obcych, pracownia plastyczna, gabinet lekarski i biuro księgowości szkoły.

Wnętrze szkoły jest pięknie urządzone. Na każdym miejscu widać ład i porządek. Na korytarzach wiszą gabloty z ciekawymi i aktualnymi gazetkami, prace plastyczne dzieci i młodzieży, na ścianach i oknach kwiaty. Obszerne i przestrzenne korytarze pozwalają na wspaniały odpoczynek dzieci miedzy lekcjami.

Pierwsza uroczysta zabawa choinkowa w nowej szkole była okazją do bliższego zapoznania się dzieci z byłych szkół. Wspaniale bawiły się dzieci młodsze, którym do tańca przygrywał zespół muzyczny pod dyrekcją p. A.Karpińskiego - nauczyciela muzyki tutejszej szkoły. Młodzież z klas starszych urządziła sobie dyskotekę. Były tańce, różne konkursy i zabawy przygotowane przez uczniów i wychowawców. Rodzice przygotowali dla swych pociech smaczny poczęstunek - obiad i napoje. Zabawa podobała się wszystkim, była udana, pozostawiła miłe wspomnienia dzieciom, rodzicom, wychowawcom i dyrekcji szkoły.


12.02.1994 r. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Kamionce. Na dworze było przenikliwe zimno, wiał silny, mroźny wiatr, ale w budynku nowej szkoły było ciepło, miło i przytulnie. Na uroczystość przybyli liczni goście, mieszkańcy Kamionki, Kozłówki, Siedlisk i okolicznych miejscowości oraz dzieci i młodzież szkolna:

 • Arcybiskup Metropolita Lubelski B.Pylak,
 • Wojewoda Lubelski E.Hunek,
 • Poseł R.Kalbarczyk,
 • Poseł M.Starownik,
 • Wicekurator Doroszuk,
 • Kierownik Delegatury KOiW w Lubartowie J.Marciniak,
 • Starszy Wizytator KOiW w Lubartowie A.Kozieł,
 • Wójt Gminy Kamionka R.Szostak.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez Arcybiskupa Lubelskiego B.Pylaka. Po mszy z miejscowego kościoła zaproszeni goście, dzieci i młodzież szkolna przeszli do budynku szkoły. Wszystkich serdecznie przywitała dyrektorka szkoły mgr E. Kornacka. Dokonano przecięcia wstęgi. Arcybiskup Metropolita Lubelski poświęcił obiekt, młodzież zawiesiła krzyże w klasach i innych pomieszczeniach. W dalszej części uroczystości były przemówienia, życzenia oraz wspaniała część artystyczna zorganizowana przez mgr Z.Cieszko, U.Smyk i A.Karpińskiego. Na uwagę zasługują także pomysłowe dekoracje wykonane przez nauczycieli tutejszej szkoły. Najbardziej podobał się zaproszonym gościom polonez w wykonaniu uczniów klasy II b i młodzieży. Gromkimi brawami oklaskiwano recytatorów wierszy, a także chór szkolny. Zaproszeni goście spotkali się bezpośrednio z uczniami w poszczególnych pracowniach. Cała impreza upłynęła w miłej, serdecznej atmosferze.


 

Ceremoniał Szkolny Drukuj Zapisz

Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest opisem sposobu przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego organizowanych z okazji świąt państwowych i ważnych wydarzeń w życiu szkoły. Należą do nich:

 • Inauguracja roku szkolnego,
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Niepodległości,
 • Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Pożegnanie absolwentów,
 • Dzień Patrona i Sportu Szkolnego,
 • Zakończenie roku szkolnego.

Na uroczystościach tych uczniów obowiązuje odświętny strój.

W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole państwowe:

 • flaga państwowa
 • godło państwowe
 • hymn państwowy

W ceremoniale szkolnym eksponowane są również symbole szkolne:

 • sztandar szkoły

Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, a także Małej Ojczyzny, jaką tworzy szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

Organizacja pocztu sztandarowego w szkole:

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany jest skład „rezerwowy”. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmują się opiekunowie pocztu - nauczyciele wychowania fizycznego p. S.Szwargoliński i p. J. Kołodyński.

 • Insygnia pocztu sztandarowego:
  • szarfy przewieszone przez prawe ramię,
  • białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły.

Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje do tradycji szkoły, wdrażając uczniów do poszanowania wartości Patrona szkoły. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, uczy szacunku wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych, a także określa właściwe postawy świadomego i odpowiedzialnego zachowania uczniów w czasie uroczystości.

Powrót
Lapop
E-dziennik
rekrutacja
Rekrutacja
mlegitymacja
mLegitymacja
Okulary na dokumencie
do pobrania
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Film na telefonie
video
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV