Innowacje Drukuj Zapisz

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Kamionce realizowane są następujące innowacje:

 

Patron szkoły oczami uczniów

(p. Ewa Grymuza)

Uczniowie klas 0-III będą poznawać dzieciństwo oraz etap nauki szkolnej Stefana Wyszyńskiego, uczniowie klas IV-VI poznają etap życia Stefana Wyszyńskiego związany z nauką w Seminarium oraz początki jego kapłaństwa i działalność podczas II wojny światowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego pobyt w Kozłówce. Klasy VII i VIII natomiast zajmą się jego działalnością w roli Biskupa, Prymasa i Kardynała. Zadaniem uczniów będzie wyszukanie ciekawostek, wydarzeń, zdjęć mało znanych. Zostanie nawiązana współpraca ze szkołami noszącymi imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującymi się w najbliższej okolicy w celu wymiany doświadczeń. W ten sposób Patron przestanie być dla uczniów tylko pomnikową postacią, ale stanie się kimś, kogo warto poznać, bo jego życie było ciekawe, pełne interesujących wydarzeń, a jego nauczanie jest ponadczasowe.

 

Meine Brieffreunde - moi korespondencyjni przyjaciele

(p. Paulina Janiszek)

Innowacja będzie realizowana przez uczniów klas VIII a i VIII b od września 2020 r. do czerwca 2021 r. podczas lekcji języka niemieckiego. Zasady wymiany listów zostały ustalone w porozumieniu z nauczycielami współpracującymi (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnik Łęczna). Uczniowie piszą listy do wylosowanych osób ze współpracujących szkół na tematy podane przez nauczyciela, który pełni rolę koordynatora oraz wspiera uczniów i służy pomocą. Uczniowie po otrzymaniu listów odpisują na nie i w ten sposób wymiana jest kontynuowana. Listy mogą być zastąpione innymi formami, np. kartkami bożonarodzeniowymi, w zależności od okoliczności.

 

Pierwszaki programują

(p. Urszula Zarzycka)

W ramach innowacji w klasach pierwszych realizowany będzie program zajęć rozwijających kreatywność, a konkretnie rozwijających umiejętności programowania. Jednym z elementów jego realizacji będzie udział w akcji Europe Code Week - Europejski Tydzień Kodowania. Technologie komputerowe odgrywają ogromne znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości.

 

Szkolne pokazy chemiczne

(p. Małgorzata Nerlo)

Innowacja "Szkolne pokazy chemiczne" będzie realizowana przez uczniów klas VII a, VII b, VII c oraz VII d od października 2020 do maja 2021 podczas lekcji chemii. Uczniowie zaprojektują, przeprowadzą i zarejestrują eksperymenty chemiczne - tworząc wirtualną bibliotekę jako pomoc dydaktyczną. Wybrane eksperymenty zostaną zaprezentowane "na żywo" klasom młodszym w ramach szkolnych pokazów chemicznych w maju 2020 jako podsumowanie działań projektowych.

 

Lekcja WF inaczej

(p. Monika Obroślak, p. Eliza Wiącek, p. Sławomir Szwargoliński, p. Urszula Kuchciak- Smyk)

Poprzez innowację promowany jest zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i aktywne formy spędzania czasu wolnego. Wzmocnić kondycję i poprawić sprawność fizyczną uczniów. Do działań będą włączyć dzieci z klas I-III SP oraz rodziców. Realizacja zadań będzie się odbywała  na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych stacjonarnie i zdalnie, na wyjazdach rekreacyjno-sportowych, spotkaniach ze znanymi sportowcami, poprzez zorganizowanie Dnia Zielonego Talerza i Festiwalu Sportowego w szkole dla młodszych uczniów oraz stworzenie Klasowego Sportowego Alfabetu i nietypowych przyborów do ćwiczeń.

 

Edukacja przez szachy

(p. Sławomir Szwargoliński)

,,Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia. uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji. „Edukacja przez szachy” wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
Film na telefonie
video