Stołówka Drukuj Zapisz

Informacje odnośnie korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

 

Informuję, że do wszelkich kontaktów w sprawach wyżywienia  (odpisów, wysokości wpłat, innych) został uruchomiony nowy służbowy numer telefonu komórkowego – 571040871

Zachęcam do zgłaszania odpisów wyżywienia  w formie sms-ów ( do godz.8.00)

Mam nadzieję, że taka forma kontaktu ułatwi  i Państwu i mi codzienną współpracę

A.Szwargolińska

 

 

Płatności za wyżywienie w roku szkolnym 2021/22 można dokonywać:

·         w formie gotówkowej w pokoju intendenta (w ciągu  trzech pierwszych  dni roboczych miesiąca)

·         przelewem ,wpłacając na konto ( 45 8707 1029 0300 1368 2003 0015) –(najpóźniej do dziesiątego każdego miesiąca), po wcześniejszym zadeklarowaniu tej formy płatności

Proszę, aby chęć  płatności na konto zadeklarowali wyłącznie ci rodzice, którzy ze względu na godziny pracy nie mogą przyjechać osobiście w godz. 7.00-15.00.

 

 

 

 

W przypadku płatności  za wyżywienie na konto szkoły rodzic (który zadeklarował taką formę płatności) wpłaca dokładną kwotę należności za dany miesiąc, którą otrzymuje:

·         W klasach 0-III (wychowawca po otrzymaniu wyliczonych kwot od intendenta wysyła sms- em wiadomość do rodziców)

·         W klasach IV-VIII (kwota jaką należy zapłacić za dany miesiąc wpisywana jest z tyłu karty abonamentowej – uczeń sam odbiera abonament u intendenta na początku miesiąca

 

Dopiero po otrzymaniu informacji w w/w formie rodzic dokonuje wpłaty przelewem

 

 Informacje o wysokości wpłaty można również uzyskać pod numerem telefonu-818527009 wew.137

 

Uwaga!!

Ze względu na ciągłe zamieszanie spowodowane tym, że rodzice wpłacający za wyżywienie na konto zbyt często sugerowali się cenami na dany miesiąc  zamieszczanymi na stronie  i wpłacali takie kwoty bez odliczeń za nieobecności swoich dzieci – ceny za wyżywienie na dany miesiąc nie będą zamieszczane na stronie internetowej. (dostępne są w szkole –przy stołówce, przy klasach 0 oraz na drzwiach w pokoju intendenta).

 

Powrót

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Drukuj Zapisz

 

Godzina

Klasa

      1.      9.00-9.30 

Śniadanie klasy „0”

      2.      11.15-11.35 (20 MIN)

Klasy - I a, I b, II a, II b, III a ,III b, III c

      3.      11.55-12.15 (20 MIN)

Klasy- 0a,0b,0c

      4.      12.20-12.40 (20 MIN)

Klasy - IV a, IV b ,IV c, V a, V b, VI a

      5.      13.25-13.45 (20MIN)

Klasy - VII a, VII b, VII c ,VIII a, VIII b, VIII c, VIII d

 
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video