Wolontariat Drukuj Zapisz

Wolontariat to dobrowolna i bezinteresowna pomoc, jaką ludzie świadczą dla swojego otoczenia i siebie nawzajem lub instytucji. Ma na celu przygotowanie młodzieży do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby innych.
 
Kto może zostać wolontariuszem?
Do grona wolontariuszy może dołączyć każdy uczeń naszej szkoły.
 
Cele wolontariatu szkolnego:
- promowanie i zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy społeczeństwa, cierpienie, samotność
- rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących
- wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej
- rozwijanie empatii i tolerancji
- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu pozaszkolnego
- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
- budowanie i wzbogacanie tradycji szkoły
- prowadzenie warsztatów i regularnych spotkań wolontariuszy
- współdziałanie z instytucjami i środowiskiem lokalnym
- współpraca między rówieśnikami, zawieranie nowych przyjaźni

Szkolny Klub Wolontariusza „Strażnicy Dobra” powstał we wrześniu 2020 roku z inicjatywy uczniów i nauczycieli, przy wsparciu dyrekcji szkoły. Opiekunami wolontariatu są: p. Katarzyna Pochwatka, p. Paulina Janiszek, p. Agata Grymuza


Rok szkolny 2020/2021 jest specyficzny i wymagający, ale Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza "Strażnicy Dobra" nie próżnują i zrealizowali następujące inicjatywy:
 
DZIEŃ KUNDELKA
W październiku udało się zorganizować akcję charytatywną, która polegała na zbiórce karmy suchej i mokrej dla zwierząt ze schroniska w Nowodworze. W akcję zaangażowali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, dzięki czemu udało się zebrać aż 110kg pożywienia dla bezdomnych psów i przekazać pracownikom schroniska.
 
WARSZTATY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W naszej szkole wiemy jak ważne jest zdrowie psychiczne, więc postanowiliśmy w sposób szczególny uczcić Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 19 października dzielni i wspaniali wolontariusze z klas VIII z pomocą psychologa szkolnego przygotowali i poprowadzili warsztaty dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej podczas których zapoznali dzieci z tematyką dbałości o dobrostan fizyczny i psychiczny. Wspólnie wykonali plakaty przedstawiające sposoby na zachowanie zdrowia psychicznego, które mogliśmy podziwiać na drzwiach sal lekcyjnych od strony korytarza. Wolontariusze mieli świetną okazję, aby sprawdzić się w roli prowadzących, a dzieci dobrze się bawiły i uczyły dzięki starszym znajomym.
Oprócz warsztatów nasi wolontariusze rozdawali także „dobre myśli” dla każdego, które miały pozytywnie nastroić na cały dzień i przypominać, że pozytywne nastawienie do życia to podstawa. Wolontariusze mają nadzieję, że dzięki ich działaniom każdy, ten duży i mały pochyli się nad tematem zdrowia psychicznego.
 
PACZKA DLA SENIORA
W grudniu udało się zorganizować akcję "Paczka dla Seniora" i zaprosić do współpracy Przedszkole Samorządowe w Kamionce, Ośrodek Pomocy Społecznej i Parafię w Kamionce. Zbierana była żywność i produkty pierwszej potrzeby dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wsparli inicjatywę wolontariuszy ze szkoły w Kamionce tuż przed świętami udało się uszczęśliwić ponad 20 rodzin. W dniu 21 grudnia Strażnicy Dobra przygotowali i przekazali świąteczne paczki osobom potrzebującym.
 
WOŚP
Wolontariusze z naszej szkoły aktywnie włączyli się także w działania WOŚP biorąc udział w licytacjach, wystawiając na sprzedaż własne produkty a także zbierając pieniądze do puszek w dniu Finału. Wspólne działania całej społeczności lokalnej pozwoliły uzbierać imponującą kwotę 17 000,54 zł!

 

Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video