O Zespole
Szkół
Drukuj Zapisz

W skład Zespołu Szkół w Kamionce wchodzą następujące szkoły: oddziały przedszkolne pięcio- i sześciolatków, ośmioletnia Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz i Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole kształci się 442 uczniów w 22 oddziałach. Ze względu na brak naboru kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia i Technikum nie jest prowadzone.

Zespół Szkół w Kamionce został utworzony w 1994 przez połączenie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kamionce i Szkoły Podstawowej w Kozłówce. 15 listopada 2001 roku Rada Gminy w Kamionce nadała szkole imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego postać w szczególny sposób ukierunkowuje działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły. Szkoła w środowisku jest postrzegana jako ważna instytucja nie tylko kształcąca młode pokolenie, ale również jako miejsce wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Kamionce liczy ogółem 53 nauczycieli. Poziom wykształcenia i stopień awansu zawodowego nauczycieli w ujęciu liczbowym kształtuje się następująco: 52 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 1 nauczyciel z licencjatem. W szkole pracuje 32 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych i 7 nauczycieli kontraktowych. W szkole zatrudniony jest wykwalifikowany i stale doskonalący się personel zapewniający właściwą realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Zespół Szkół w Kamionce zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku. Dysponuje 22 salami lekcyjnymi, dwoma salami przeznaczonymi do zajęć specjalistycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, dwoma pracowniami komputerowymi z 25 stanowiskami łącznie. W kwietniu i czerwcu 2020 r., w celu realizowania zajęć w formie nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, szkoła zakupiła łącznie 62 poleasingowe laptopy na łączną kwotę 91.935 zł, które na czas e-nauczania zostały udostępnione uczniom. Szkoła posiada również dwie pracowni językowe oraz 15 sal wyposażonych w tablice interaktywne (11 szt.) lub rzutniki (4 szt.). Szkoła dysponuje stałym połączeniem z Internetem i posiada własną stronę internetową. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli w budynku znajduje się biblioteka, stołówka, 3 świetlice, gabinet psychologa, pielęgniarki i stomatologa. W szkole znajduje się sala gimnastyczna z widownią, mała sala pomocnicza do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz sala do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z programu MEN „Radosna Szkoła” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są również na terenie przyszkolnym, gdzie zlokalizowane jest wielofunkcyjne boisko sportowe i plac zabaw. Techniczne i dydaktyczne wyposażenie szkoły jest stale wzbogacane i modernizowane. W 2019 r. budynek szkoły przeszedł termomodernizację, dzięki czemu poprawiono efektywność energetyczną obiektu, a przez to uzyskano oszczędności w zużyciu energii i mniejsze zaangażowanie środków finansowych na wydatki związane z ogrzewaniem. W 2020 r. zmodernizowano również plac zabaw. 

Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja