Rekrutacja Drukuj Zapisz

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:   

 

Czynności

Terminy

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego

od 01.03.2021r.
do 19.03.2021r.

od 17.05.2021r.

do 21.05.2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

do 02.04.2021r.

do 28.05.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.04.2021r.

 01.06.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12.04.2021r.
do 16.04.2021r.

od 07.06.2021r.
do 18.06.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2021r.

  23.06.2021r.

 

II. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

Kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kamionka

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów

Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w tym samotnie wychowujących dziecko w zatrudnieniu lub pobieranie nauki w systemie dziennym.

15

Zaświadczenie
o zatrudnieniu/zaświadczenie
o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki (przedszkole, oddział przedszkolny).

10

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki

Pliki do pobrania:

Ikona docxREGULAMIN, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [28.99 KB]

Ikona docxWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.16 KB]

Ikona docxPOTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.15 KB]

Ikona pdfWYNIKI REKRUTACJI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [211.62 KB]

 

 

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video