Rekrutacja Drukuj Zapisz

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:   


I.Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych: 

Czynności 

Terminy 

Rekrutacja uzupełniająca 

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 

od 20.02.2023
do 24.02.2023

-------------------- 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego 

od 27.02.2023
do 17.03.2023

od 15.05.2023 r. 

do 19.05.2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

do 03.04.2023

do 29.05.2023 r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

12.04.2023

     29.05.2023 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 17.04.2023
do 21.04.2023

od 12.06.2023 r.  
do 16.06.2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

     25.04.2023 

     23.06.2023 r.  

 
II.
Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

Kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kamionka 

Punkty 

Dokumenty niezbędne  
do potwierdzenia tych kryteriów 

Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w tym samotnie wychowujących dziecko w zatrudnieniu lub pobieranie nauki w systemie dziennym. 

15 

Zaświadczenie  
o zatrudnieniu/zaświadczenie  
o pobieraniu nauki w trybie dziennym. 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki (przedszkole, oddział przedszkolny). 

10 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki 

 
Pliki do pobrania:

Ikona docxREGULAMIN, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [28.18 KB]

Ikona docxWniosek o przyjęcie do przedszkola, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.45 KB]

Ikona docxPOTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.56 KB]

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
rekrutacja
Rekrutacja
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Film na telefonie
video
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV