Aktualności Biblioteczne Drukuj Zapisz

Informacja dotycząca zwrotu książek i podręczników

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie! W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2020/2021 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych podręczników szkolnych.


Na czas trwającej pandemii COVID-19 i ze względu na kwarantannę oraz konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego opracowane zostały zasady oraz harmonogram zwrotu podręczników szkolnych. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczniów/rodziców oraz pracowników biblioteki szkolnej jak i sprawnego przebiegu czynności związanych ze zwrotem podręczników, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i o ścisłe ich przestrzeganie.

 

 Harmonogram i instrukcja  zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki.

1. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców według ustalonego harmonogramu  w dniach 18.06.2021r. -23.06.2021r. o określonych godzinach w celu uniknięcia grupowania się osób.

2. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników przypisanych do jego konta bibliotecznego.

3. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, naderwanie okładki, rozerwanie, wyrwanie  i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości przez kolejne roczniki

4. Niezdanie kompletu podręczników wiązać się będzie z wstrzymaniem wydania podręczników  na przyszły rok szkolny do momentu rozliczenia się z biblioteką za rok poprzedni. Zabieg ten jest nieunikniony, ponieważ niezdanie kompletu podręczników w obecnym roku szkolnym uniemożliwi zamknięcie stanu podręczników, a tym samym innemu uczniowi otrzymanie kompletu podręczników na nowy rok szkolny.

5.  Na miejsce zbiórki podręczników przygotowano salę z napisem CZYTELNIA, obok sali nr 5b.

6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu –min. 2 m oraz dezynfekcja.

7. Podręczniki po zwrocie trafiają na trzydniową kwarantannę. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona jeszcze raz oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do odkupienia określonego podręcznika.

8. Uczniowie klas 1-3: wychowawcy tych klas zbierają podręczniki od rodziców/uczniów i przekazują do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie.

9. Uczniowie klas 4-7 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników i pod opieką wychowawcy oddają je w wyznaczone miejsce.

10. Uczniowie klas 8 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej (jeśli nie zostały jeszcze zwrócone) w dniu zdawania podręczników.

11. Uczniowie klas 1-7 mogą zwrócić wypożyczone książki (lektury) do biblioteki lub przechować je przez okres wakacji u siebie w domu.

 

PRZYGOTOWANIE PODRĘCZNIKÓW DO ZWROTU:

  • zdjąć okładki (jeżeli okładki mają taśmę samoprzylepną – zostawiamy),
  • wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia, zapiski, rysunki dokonane ołówkiem,
  • rozprostować wszystkie zagięte karty,
  • podkleić rozdarte lub wypadające kartki,
  • usunąć własne materiały (sprawdziany, kartkówki, notatki, zakładki)
  • przygotowujemy kartkę na której zapisujemy dane:   imię i nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu    
  • podręczniki i książki pakujemy do worka foliowego/ reklamówki, a przygotowaną kartkę z danymi wkładamy do środka,
  •  nie wkładamy do worka foliowego/reklamówki materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do Religii,                                                                                                                        
  • uczniowie klas ósmych zobowiązani są rozliczyć się z Biblioteką szkolną do dnia 23.06.2021 r.

    Harmonogram odbioru książek i zestawów podręczników:

DATA

GODZINA

KLASA

MIEJSCE

18 czerwca 2021 r.

(piątek)

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

8 A

8 B

CZYTELNIA (obok Sali nr 5b)

21 czerwca 2021 r.

(poniedziałek)

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

7 A

7 B

7 C

7 D

6 A

6 B

 

CZYTELNIA (obok Sali nr 5b)

22 czerwca 2021 r.

(wtorek)

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

5 A

4 A

4 B

4 C

6 C

CZYTELNIA (obok Sali nr 5b)

23 czerwca 2021 r.

(środa)

8.00 -9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Klasy 1

Klasy 2

Klasy 3

CZYTELNIA (obok Sali nr 5b)

   

  


  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ODDZIAŁACH

Lista podręczników do zwrotu dla uczniów klasy 4

1.      Język polski 4 – „Między nami” – podręcznik,

2.      Matematyka z plusem 4  – podręcznik,

3.      Historia 4  – podręcznik,

4.      Technika 4  – podręcznik,

5.      „Przyroda 4”– podręcznik,

6.       „Klucz do muzyki 4” – podręcznik,

7.       „Plastyka” 4 – podręcznik,

8.      Język angielski „Brainy 4”– podręcznik,

9.      Informatyka europejczyka 4 - podręcznik,

 

Lista podręczników do zwrotu dla uczniów klasy 5

1.      Język polski „Jutro pójdę w świat 5” – podręcznik,

2.      „Matematyka z plusem 5”  – podręcznik,

3.      Historia 5  – podręcznik,

4.      Technika 5 – podręcznik,

5.      Język angielski „Brainy 5”–  podręcznik,

6.      Biologia 5 – podręcznik,

7.      Geografia 5 – podręcznik

8.      Muzyka „Klucz do muzyki 5”– podręcznik,

9.      Plastyka 5 – podręcznik.

10.  Informatyka europejczyka 5 - podręcznik,

 

Lista podręczników do zwrotu dla uczniów klasy 6

1.      Język polski „Jutro pójdę w świat 6” – podręcznik,

2.      „Matematyka z plusem 6”  – podręcznik,

3.      Historia 6  – podręcznik,

4.      Technika 6 – podręcznik,

5.      Język angielski „Brainy 6”–  podręcznik,

6.      Biologia 6 – podręcznik,.

7.      Geografia 6 – podręcznik

8.      Muzyka „Klucz do muzyki 6”– podręcznik,

9.      Plastyka 6 – podręcznik.

10.  Informatyka europejczyka 6 - podręcznik,

 

                                 Lista podręczników do zwrotu dla uczniów klasy 7

1.      Język polski  – „Myśli i słowa” – podręcznik kl. 7.

2.      Matematyka z plusem 7  – podręcznik.

3.      Historia 7 – podręcznik kl. 7.

4.      Geografia 7 – podręcznik kl. 7.

5.      Chemia Nowej Ery 7 – podręcznik kl. 7.

6.      Biologia 7 – podręcznik kl. 7

7.      Spotkania z fizyką 7 – podręcznik kl. 7.

8.      „Klucz do muzyki 7”– podręcznik,

9.      Plastyka 7 – podręcznik.

10.  Język niemiecki – „Magnet smart 1” – podręcznik kl. 7 + płyta.

11.  Język angielski – „Brainy 7” – podręcznik kl. 7.

12.  Informatyka  europejczyka 7  - podręcznik kl. 7.

 

 

                                  Lista podręczników do zwrotu dla uczniów klasy 8

1.      Język polski  – „Świat w słowach i obrazach” – podręcznik kl. 8.

2.      Język polski -  „Gramatyka i stylistyka” – podręcznik kl.8.

3.      Matematyka z plusem 8  – podręcznik.

4.      Historia -  „Wczoraj i dziś” – podręcznik kl. 8.

5.      Wiedza o społeczeństwie -,,Dziś i jutro” – podręcznik dla SP.

6.      Geografia 8 – podręcznik kl. 8.

7.      Chemia Nowej Ery 8 – podręcznik kl.8.

8.      Biologia 8 – podręcznik kl.8,

9.      Spotkania z fizyką 8 – podręcznik kl. 8

10.  Język niemiecki – „Magnet smart 2” – podręcznik kl. 8 + płyta./36

11.  Język angielski – „Repetytorium Ósmoklasisty” – podręcznik kl. 8.

12.  Informatyka europejczyka 8 - podręcznik kl. 8.

 

WAŻNE!!!

Proszę, dopilnować, aby wszystkie książki, w wyznaczonym terminie, trafiły do biblioteki.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.

 

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video