Dla Rodziców Drukuj Zapisz

INFORMACJE DLA UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH Z ZUS RENTĘ RODZINNĄ

 Jesteś uczniem lub studentem? Otrzymujesz rentę rodzinną? Sprawdź, o czym powiadomić ZUS.

 

Jeśli jesteś uczniem lub studentem i otrzymujesz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, musisz powiadomić nas, że uczysz się lub zakończyłeś/przerwałeś naukę. Zwykle rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a rok akademicki w październiku. Dlatego przypominamy, co i kiedy powinieneś zrobić, żebyś nie stracił prawa do renty, albo żebyś nie musiał zwracać świadczenia, które Ci się nie należało. 

Do kiedy ZUS wypłaca rentę rodzinną

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcisz, przyznamy Ci rentę, aż zakończysz naukę, maksymalnie do 25 roku życia. Wyjątkowo, gdy 25 lat kończysz w trakcie ostatniego roku studiów - świadczenie przysługuje Ci do końca roku akademickiego. 

Ważne Renta wypłacana jest przez rok szkolny/akademicki i wakacje, za wyjątkiem ostatniego roku studiów. W tym wypadku wypłacamy rentę do ostatniego miesiąca nauki. Na przykład, jeśli ukończysz studia w czerwcu, to renta rodzinna przysługuje Ci tylko do końca tego miesiąca.

Kiedy musisz złożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę

Rentę wypłacamy od miesiąca w którym złożysz wniosek. Jeśli uczysz się w szkole ponadpodstawowej i chcesz otrzymać ją we wrześniu - złóż wniosek o dalszą wypłatę renty jeszcze w trakcie wakacji, albo na początku września. Do wniosku dołącz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, które dostaniesz w swojej szkole. Analogicznie: jeśli studiujesz, złóż wniosek i zaświadczenie z uczelni najpóźniej w październiku. 

Ważne Jeżeli rok szkolny/akademicki rozpoczyna się w innych miesiącach niż wrzesień czy październik - złóż wniosek wraz z zaświadczeniem najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty. 

Kiedy musisz powiadomić ZUS o zaprzestaniu nauki

Jeśli masz prawo do renty i przestaniesz się uczyć/studiować, musisz nas jak najszybciej o tym powiadomić. Wówczas wstrzymamy wypłatę świadczenia. Jeśli tego nie zrobisz i dalej będziesz pobierać nienależnie rentę, będziesz musiał ją zwrócić wraz z odsetkami. 

Ważne Jeżeli ukończysz studia przed wakacjami, a rentę rodzinną przyznaliśmy do 30 września - również musisz jak najszybciej nas powiadomić o zakończeniu nauki. 

O czym jeszcze trzeba pamiętać Jeżeli pobierasz rentę rodzinną, musisz powiadamiać ZUS między innymi o tym, że:

  • podjąłeś pracę i jaki osiągasz z niej przychód. Do końca lutego masz czas, aby poinformować nas, jaka była wysokość Twojego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym;
  • zmieniłeś miejsce zamieszkania lub numer rachunku bankowego;
  • pobierasz rentę z innego tytułu - taką, którą przyznał inny organ rentowy, bądź rentę socjalną. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zus.pl 

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

 

 

 

 

s

2

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Dzieci jedzące obiad
stołówka
Książka z latającymi literami
biblioteka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja