Ubezpieczenia Drukuj Zapisz

Drodzy Rodzice,

 pragniemy Państwa poinformować, że dzieci zostały objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 w WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

 NR POLISY: PWB 987550

Okres ubezpieczenia: 1 września 2023-31 sierpnia 2024 r.

Suma ubezpieczenia NNW: 25.000 zł

składka

  • za pierwsze dziecko (najstarsze w rodzinie) - 52 zł
  • za drugie i kolejne - 26 zł

Zakres ubezpieczenia 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy

wypełnić oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego

(deklaracja oraz wzór wypełnienia w załączniku)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA RODZICÓW UCZNIA W PRZYPADKU SZKODY POWSTAŁEJ W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

  1. Należy zgłosić się do lekarza, pogotowia, szpitala

  2. Szkodę należy zgłosić po zakończeniu leczenia lecz nie później niż 24 m-ce od zdarzenia ,

Dokumenty niezbędne przy zgłaszaniu szkody:

1. wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody

 (dostępny w załączniku, można również pobrać w szkole w pokoju 111 - I piętro) Pracownik szkoły potwierdza ubezpieczenie ucznia /przystawia pieczątkę szkoły na druku/, wpisuje dane poszkodowanego ucznia oraz numer polisy

2. wypełniony i podpisany druk oświadczenie opiekuna wypłata świadczenia (do pobrania w załącznikach)

3. dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia,

w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy po zdarzeniu

4. rachunki i dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia)

WAŻNE! Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju zgłoszenia.

Ostateczną listę przedstawi Ci opiekun Twojej sprawy

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

1. Wypełniając formularz online: wiener.pl/zglos-szkode-online

i dołączając skany dokumentów

2. Przesyłając wypełnione skany dokumentów

  • druk zgłoszenia szkody

  • druk oświadczenie opiekuna wypłata świadczenia

oraz

  • skan dokumentacji medycznej

  • rachunki i dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia)

na adres

3. Składając osobiście

Agencja Ubezpieczeniowa Anna Cieniuch

Rynek 14,

21-136 Firlej

tel. 534-518-175

1. Druk zgłoszenia szkody, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.26 MB]

2. Oświadczenie opiekuna wypłata świadczenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.53 MB]

Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video