Dla Rodziców Drukuj Zapisz

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Podręczniki szkolne będą wydawane poszczególnym klasom w bibliotece szkolnej od 5 września 2019 roku. Będą je odbierać uczniowie przychodzący z wychowawcą bądź z uczącym nauczycielem, za okazaniem oświadczenia podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna (oświadczenia zbiera wychowawca).

WYPOŻYCZANIE I UŻYTKOWANIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 1. Komplety podręczników stanowią własność Zespołu Szkół w Kamionce .
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września, na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 5. Nie  dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej – pracę domową zapisywać w zeszycie) z wyjątkiem ćwiczeń przeznaczonych  do uzupełniania.
 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 2. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.
 3. Materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne zakupione dla uczniów nie podlegają zwrotowi (są one zewidencjonowane i wypożyczone bezzwrotnie uczniom).
 4. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia  w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego wpłacając odszkodowanie w wysokości 100% ceny katalogowej podręcznika.
 5. Wypożyczający może oddać za zagubiony lub zniszczony podręcznik taki sam, zakupiony we własnym zakresie.
 6. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki tj. podkleić  a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
 7. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.
 8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z  powodów losowych rezygnuje z edukacji  w Zespole Szkół w Kamionce, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników lub zapłacić 100% jego wartości.
Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Dzieci jedzące obiad
stołówka
Książka z latającymi literami
biblioteka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja