Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs na własnoręcznie wykonany Stroik Bożonarodzeniowy

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na własnoręcznie wykonany Stroik Bożonarodzeniowy.


 

Regulamin Konkursu na własnoręcznie wykonany Stroik Bożonarodzeniowy

I INFORMACJE OGÓLNE

§ 1 Cele konkursu
1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z wykonywaniem stroików z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboli bożonarodzeniowych i różnych technik plastycznych i technicznych, używanych przy tworzeniu ozdób świątecznych.
3. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
4. Przekaz wartości i tradycji ludowej.
5. Integracja społeczności lokalnej.
6. Promocja dorobku kulturowego.
§ 2 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kamionce im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

§ 3
1. Konkurs ma charakter ogólnoszkolny.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS Kamionka.
3. Dopuszcza się wyłącznie prace indywidulne.

II PRZEDMIOT KONKURSU

§ 4 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać świąteczny stroik, nawiązujący do tradycji i symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Technika wykonania prac jest dowolna.

III ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

§ 5
1. Stroik musi być dostarczony do dnia 30 listopada bieżącego roku.
2. Praca powinna być podpisana: Imię i nazwisko oraz klasa.
3. Prace prosimy składać w pokoju nauczycielskim.

IV OCENA NADESŁANYCH PRAC

§ 6 Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.
§ 7 Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
a) pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
b) dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
c) wielkość i bogactwo użytych materiałów,
d) estetykę wykonania pracy.

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

§ 8
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 04.12.2022r. na stronie internetowej zs.kamionka.pl oraz w mediach społecznościowych instytucji.
2. Stroiki biorące udział w konkursie przekazane zostaną na kiermasz dobroczynny, z którego dochód przeznaczony zostanie na renowację sali Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego.
§ 9 Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców.

VI INFORMACJE DODATKOWE

§ 10 Przekazanie stroika na konkurs oznacza akceptację przez uczestników niniejszego Regulaminu. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja