Aktualności Drukuj Zapisz

Gminny konkurs plastyczny

Zapraszamy dzieci z klas I-III do udziału w Gminnym konkursie plastycznym


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„PIĘKNE I ZDROWE OWOCE I WARZYWA KOLOROWE”.

Tematyka pracy powinna nawiązywać do tytułu konkursu. Warunkiem przyjęcia pracy jest wykonanie jej dowolnymi technikami plastycznymi w formacie A4 (poziomym). Liczy się indywidualny pomysł dziecka oraz samodzielność wykonania.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie wrażliwości plastycznej;                                                                                                     

- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i inwencji twórczej,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej i uwrażliwienie na sztukę,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

                     

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III z Zespołu Szkół w Kamionce oraz Szkoły Podstawowej 
w Samoklęskach.
2. Ocenie podlegać będą prace płaskie wykonane dowolnymi technikami plastycznymi. Praca powinna 
być wykonana w formacie A4 (poziomym). Praca nie może być pracą przestrzenną.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, na odwrocie podpisaną imieniem i nazwiskiem autora, klasą oraz nazwą szkoły.
4. Pracę należy złożyć do wychowawców klas do 10.11.2023 r.
5. Każda praca plastyczna powinna zawierać wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2023 r. – oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatorów, a wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły i jej profilu w serwisie Facebook.
7. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość, kreatywność;
- oryginalność;
- wkład pracy dziecka;
-ogólny wyraz artystyczny.
8. Komisja dokonuje oceny prac przyznając 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
9. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora i nie podlegają zwrotowi, utworzą gazetkę w Urzędzie Miejskim w Kamionce.

 

Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Machoń, 

Emilia Szydłowska

 

Autor: Urszula Zarzycka
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja