Aktualności Drukuj Zapisz

Terminy zebrań z rodzicami

Przedstawiamy harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024.


Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

07.09.2023 r. (czwartek) - Zebranie z rodzicami

  • organizacja roku szkolnego

  • zapoznanie ze Statutem, PSO, WSO i innymi dokumentami.

  • opiniowanie programów wychowawczych: klas, szkoły, WSO, PSO.

  • wybór trójek klasowych,

  • wybór Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kamionce.

28.09.2023 r. (czwartek) - Zebranie Rady Rodziców - uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

16.11.2023 r. (czwartek) - Śródokresowe zebranie (osiągnięcia uczniów, pedagogizacja rodziców)

14.12.2023 r. (czwartek) - Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania w I półroczu.

 

21.12.2023 r. (czwartek) - Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych ze wszystkich przedmiotów.

09.01.2024 r. (wtorek) - Wystawienie ocen semestralnych i poinformowanie uczniów i rodziców.

 

18.01.2024 r. (czwartek) - Zebranie semestralne – osiągnięcia uczniów SP 0-VIII w I półroczu i podsumowanie pracy wychowawczej.Informacja o egzaminie ósmoklasisty.

18.04.2024 r.(czwartek) - Zebranie śródokresowe - osiągnięcia uczniów w II półroczu, pedagogizacja rodziców. Zebranie oddziałów przedszkolnych, dojrzałość szkolna.

27.05.2024 r. (poniedziałek) - Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o grożących końcoworocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania.

03.06.2024 r. (poniedziałek) - Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcowo rocznych z wszystkich przedmiotów.

10.06.2024 r. (poniedziałek) - Wystawienie ocen rocznych - poinformowanie  uczniów i rodziców.

Autor: Mazur Marcin
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja