Aktualności Drukuj Zapisz

Druga twarz przedmiotów - powiatowy konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w powiecie lubartowskim do udziału w konkursie plastycznym.


 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Druga twarz przedmiotów”

 

1. Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności uczniów,

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

-  poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

- promowanie talentów uczniów.

2. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce

3. Regulamin:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów dla IV – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej pracami zamieszczonymi we wpisie na fanpejdżu Creative Ideas (https://www.facebook.com/Cr8tiveIdeas/posts/2085360651753390, przykłady poniżej regulaminu) - z wykorzystaniem dowolnej techniki.
 3. Prace  muszą być własnoręcznie wykonane przez uczestników (indywidualnie).
 4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace.
 5. Każda praca powinna być opisana drukowanymi literami na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa i wiek, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa szkoły, numer telefonu kontaktowego.
 6. Do każdej pracy należy dołączy oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodę podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Termin przesłania prac (na adres Zespół Szkół w Kamionce, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka, z dopiskiem "Druga twarz") upływa 03.06.2022 r. – decyduje data stempla pocztowego w przypadku prac wysłanych pocztą.
 8. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
 9. Kryteria oceny prac: pomysłowość i sposób wykonania, estetyka wykonania, samodzielność wykonania.
 10. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (https://zs.kamionka.pl/) oraz na profilu Facebookowym szkoły (https://www.facebook.com/zskamionka) do 10.06.2022 r.
 11. Dla uczestników przewidziano dyplomy, a dla zwycięzców również nagrody rzeczowe.
 12. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.
 13. Nagrody zostaną wręczone 11 czerwca 2022 r. podczas Festynu w Zespole Szkół w Kamionce, podczas którego zaprezentowana zostanie wystawa prac konkursowych. Odebranie nagrody będzie możliwe także w ciągu kolejnego tygodnia w sekretariacie szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

Ikona pdfKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [238.42 KB]

Załącznik nr 1 - ZGODA

Ikona pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [60.27 KB]

Regulamin w wersji do druku

Ikona pdfRegulamin "Druga twarz przedmiotów", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [109.64 KB]

druga twarz przykłady 2

druga twarz przykłady 1

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja