Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs na nazwisko dla ptasiej rodzinki

Wszystkie dzieci i uczniów klas 0-VIII Zespołu Szkół w Kamionce zapraszamy do udziału w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWISKO DLA PTASIEJ RODZINKI

 

§1 Organizator konkursu

1.       Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2.       Tematem konkursu jest nazwisko dla ptasiej rodzinki.

 

§2 Cele konkursu

Celem konkursu jest:

a)      rozwijanie kreatywności uczniów;

b)      podniesienie samooceny uczniów;

c)       promocja Zespołu Szkół w Kamionce.

 

§3 Uczestnicy

W konkursie udział mogą brać dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VIII Zespołu Szkół w Kamionce.

 

§4 Zasady zgłoszeń do konkursu

1.       Każdy uczestnik może zgłosić jedną propozycję „nazwiska” dla rodziny sikorek mieszkających w szkolnej budce lęgowej.

2.       Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres kamionkasp@wp.pl w terminie do 6 czerwca 2021 r. włącznie.

3.       Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i klasę ucznia/dziecka oraz proponowane „nazwisko”. W przypadku dzieci i młodszych uczniów zgłoszenia może dokonać rodzic.

 

§5 Wyłonienie Zwycięzcy

1.       Zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu internetowym społeczności szkolnej na profilu facebookowym szkoły: https://www.facebook.com/zskamionka.

2.       7 czerwca wszystkie zgłoszone propozycje zostaną umieszczone w specjalnie utworzonym albumie „Konkurs na nazwisko ptasiej rodzinki”.

3.       Zwycięzcą zostanie uczestnik, którego proponowane dla ptasiej rodzinki nazwisko do 13 czerwca do 12.00 uzyska najwięcej reakcji na profilu facebookowym szkoły.

 

§6 Nagrody

1.       Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplom.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia większej liczby laureatów konkursu.

 

§7 Postanowienia końcowe

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem wszelkich postanowień niniejszego regulaminu i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną znajdującą się pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1YzI1aVGsf1BLMX4apUFEAojkThfJ-2Yk/view?usp=sharing 

 

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja