Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs "Mistrz ortografii"

Już wkrótce w naszej szkole odbędzie się konkurs dla uczniów klas III.

1. Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,

- rozbudzanie świadomości ortograficznej,

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji,

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia.

 

2. Zakres wiadomości:

        Szkolny Konkurs Ortograficzny obejmuje następujące treści z zakresu edukacji polonistycznej przewidziane w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego:

- pisownia rz – ż, ó – u, h - ch ,

- pisownia zmiękczeń,

- pisownia wyrazów wielką literą,

- pisownia przeczenia „nie”,

- utrata dźwięczności,

- interpunkcja.

 

3. Przebieg konkursu:

I  Etap klasowy

Termin: 24 maja 2021 roku o godz. 8.50.

Czas trwania: 45 minut

W eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie  klas trzecich.

Uczniowie piszą dyktando oraz test ortograficzny.

Do II etapu szkolnego kwalifikuje się po 5 uczniów każdej klasy, którzy otrzymali największą liczbę punktów łącznie za dyktando i test.

 

II  Etap szkolny

Termin: 9 czerwca 2021 roku o godz. 8.50.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy konkursu piszą ze słuchu tekst zawierający różnorodne trudności ortograficzne.

 

4. Kryteria oceny prac:

        Za dyktando każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Od tej puli odejmowane będą punkty za popełnione błędy:  1 punkt za błąd I stopnia oraz 1/2 punktu za błąd II stopnia.

BŁĘDY I STOPNIA:   pisownia „ó-u”, „ż-rz”, „ch-h”, „ą-om”, „ę-em”, zmiękczenia, utrata dźwięczności, wielka litera, opuszczenie wyrazu;

 

BŁĘDY  II STOPNIA: interpunkcja, przestawienie liter, przenoszenie wyrazu, opuszczenie litery.

 

 

5. Wyniki konkursu:

       Po komisyjnym sprawdzeniu prac konkursowych nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie laureatom oraz uczestnikom pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych.

       Laureatami konkursu zostaje 5 uczniów, którzy otrzymali najwyższe liczby punktów. Uczeń, który uzyska 1. miejsce otrzymuje tytuł „Mistrza Ortografii”.

 

 Organizatorzy: 

 Jolanta Skrzypiec

 Eliza Kutnik

 Maria Misztal

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja