Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs fotograficzny - kapliczki Miasta i Gminy Kamionka

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym

Miesiąc maj, w religijności polskiej, to szczególny czas poświęcony Maryi. W wielu miejscach na terenie naszej gminy, do dnia dzisiejszego można spotkać ludzi gromadzących się przy okolicznych kapliczkach aby wspólnie modlić się i śpiewać Matce Bożej tzw. majówki. Jest to szczególny czas w którym możemy dostrzec i odkryć na nowo piękno przydrożnych kapliczek. Są one prawie w każdym rejonie Polski. Każda kapliczka ma swoją historię powstania i swoisty wygląd. Naznaczona jest tradycją danej wioski, miasteczka czy regionu i wiąże się ze zdarzeniami minionych dni: z patriotycznymi powstaniami narodowymi, działaniami wojennymi lub z czasem pokoju. Kapliczki upamiętniają zdarzenia tragiczne i radosne, ważne dla społecznej świadomości lokalnych wspólnot i są żywym świadectwem ich wiary. Świadczą o ludziach i czasach, które już odeszły, ale i wiele też mówią o ludziach opiekujących się nimi i o dniu dzisiejszym. Stoją w ciszy na skraju pól porośniętych zbożem, w leśnych zagajnikach, na rozstajach dróg. Zazwyczaj są zadbane, ale zdarzają się też kapliczki opuszczone, pochylone, zniszczone od wiatru i deszczu. Warto więc zwrócić uwagę na otaczający nas świat i dostrzec te zapomniane świadectwa polskiej religijności.
 
Celem konkursu jest ukazanie piękna polskich przydrożnych kapliczek, przypomnienie ich znaczenia w obrzędowości i kulturze polskiej.
 
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kamionce
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Kamionce.
3. Prace należy przesyłać drogą mailową na adres: kamionkasp@wp.pl
 
4. Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko autora zdjęcia) i opisana (gdzie zdjęcie zostało wykonane: można zamieścić, krótką notatkę na temat historii powstania danej kapliczki, figury czy krzyża).
 
5. Wymagania dotyczące prac:
a) W Konkursie oceniane będą fotografie, które odpowiadać będą tematowi konkursu tj. „Kapliczki, przydrożne krzyże bądź figury, znajdujące się na terenie naszego miasta i gminy”.
b) Każdy z Uczestników może zgłosić do 3 fotografii bądź kolaży fotografii.
c) Fotografia powinna zostać wykonana techniką cyfrową.
d) Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości. Zapis zdjęć powinien odbyć się bez ich pomniejszania czy kompresji.
e) Prace nie spełniające określonych w Regulaminie warunków nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
f) O zakwalifikowaniu fotografii do Konkursu decyduje Organizator.
g) Uczestnik zgłaszający do konkursu fotografię musi być jej pomysłodawcą i wykonawcą.
 
6. Jury Konkursu i kryteria oceny:
a) Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
b) Każda fotografia zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
 
7. Prace należy nadsyłać do 31.05.2021.
8. Dla uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
 
 
Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja