Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs "Święte słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

Zapraszamy uczniów kl. IV -VIII do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego".

Organizatorem konkursu jest Fundacja BO WARTO. Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU* promującego jedną, wybraną z podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Prace konkursowe powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A3. Prace konkursowe wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 13 maja 20121r.
 

Prace konkursowe będą oceniane przez szkolną komisję w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-V oraz kl. VI-VIII.

Po pięć najwyżej ocenionych prac z każdej kategorii zostanie wysłanych na konkurs ogólnopolski.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

oryginalność i interpretacja tematu konkursu,

-  walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),

zachowanie zapisów regulaminowych.

 

*Plakat w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.
 
Myśli/cytaty do wyboru oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w plikach poniżej.
 
W sprawie szczegółowych informacji należy kontaktować się z katechetami.
 
Lista cytatów oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych poniżej:
 
 
 
Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja